Maklumat Bahan

Tajuk JAMBATAN PULAU PINANG; T.T.
Diskripsi Jambatan baharu Pulau Pinang. G.25483
Lokasi IBU PEJABAT
No.Penerimaan / No.Rujukan 2001/0054381
Sumber KERJA RAYA MALAYSIA, JABATAN (JKR)

 
  Kembali ke laman sebelum